Statistik för 2020

Delningsekonomi 19 feb 2021

För att ge er alla en lite bättre bild över hur Hygglo fungerar, vad som är populärt och var det är flest uthyrningar har vi sammanställt lite information och statistik över 2020.

Generellt så har Hygglo högsäsong mellan april till och med slutet på augusti. Efter augusti så sjunker antalet bokningar lite för varje månad tills det börjar ta fart igen kommande vår. Denna trend såg vi också under 2020. Under våren 2020 var det framförallt trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner som drev uppgånger i bokningar för att sen under sommaren bli prylar kopplade till aktiviteter.

Grafen ovan visar hur fördelningen av bokningar såg ut under 2020.

Vad som blir bokat på Hygglo är också beroende på säsong, under vintern är det takboxar och längdskidor som är mest populärt, våren har trädgårdsredskap och sommaren friluftsliv. Än mer slående är dock antalet kategorier det sker bokningar i. Hygglo är en bred och generell plattform och det kan man se om man tittal på alla kategorier det bokas prylar i. Att analysera topplistan ger viss insikt men det är bredden av kategorier och bokningar i dessa som är Hygglos styrka.

Att illustrera en stor mängd data är svårt. Här ser vi alla kategorier med bokningar och storleken på cirkeln motsvarar antalet bokningar under 2020. Vi har även en lista med alla kategorier och bokningar.

Hygglo finns i Sverige och Norge. Flest prylar att hyra finns i våra stora städer. Antalet prylar att hyra stämmer ganska väl överens med antalet innvånare i det området.

Hygglo är även ganska spritt inom ålder och kön. Det finns en viss övervikt mot män och en viss övervikt inom åldrarna 26-50 år.

Vi hopppas med detta att ni har fått en lite bättre insikt över hur Hygglo fungerar.

Taggar