Till vad använder man en mejselhammare

Guider 15 okt 2019

Mejselhammaren är ett verktyg för att ta bort betong och keramiska plattor så som kakel. Det är ett handverktyg och klassas som ett lätt verktyg men som hemma fixare är det ofta ett av de grövre verktygen man använder.

Mejselhammaren kallas också för bilmaskin. De är väldigt tåligt byggda och naggar eller slår bort betong genom mejseln som monteras på maskinen. Det finns olika varianter på mejslar och stämjärn som kan monteras beroende på vad maskinen ska användas till. Fel mejsel resulterar i att man skadar mejsel, underlaget man jobbar med eller att arbetet tar onödigt lång tid.

Mejselhammren är ett rivningsverktyg och kan på många sätt liknas med en stor slägga. Fördelen med mejselhammaren är att den slår väldigt mycket snabbare 900 till 3000 gånger per minut, vilket är svårt att klara av med en slägga. Samt att precisionen ökar väldigt mycket så man får inte så stora onödiga skador på kringliggande material. Även om de är ganska fysiskt ansträngande att jobba med är det som en promenad i solen jämfört med att göra jobbet med en slägga.

Mejselhammaren eller bilmaskinen brukas delas in efter vikten på maskinen. Där lättare maskiner väger under 10 kg och tyngre över. Desto större och tyngre maskin desto mer effektiva är de. Det finns ändå tillfällen då en liten maskin är att föredra. Speciellt när man ska bila bort material som inte är på golvet, då måste man lyfta maskinen och en tung maskin blir svårjobbad. Ska man till exempel ta ner kakel från en mindre badrumsvägg är en liten bilmaskin att föredra. De liknar då väldigt mycket en kraftigare borrhammare.

mejselhammare

Mindre bilmaskin <10kg

Bilmaskin

Större bilmaskin >10kg

När man använder en mejselhammare så måste man ha en del skyddsmaterial. På måste listan står handskar, hörselskydd och dammskydd för munnen. Det är även bra att plasta in ytan man ska riva i för det kommer bli väldigt dammigt i hela huset annars.

Att hyra en mejselhammare eller bilmaskin kostar från ca 130 kr per dag.

Taggar